Historie

Het Gasthuiskwartier is nauw verweven met de geschiedenis van ‘s -Hertogenbosch. Het plan wordt gerealiseerd op het voormalige terrein van het Groot Ziekengasthuis.

Al In 1274 maken schriftelijke bronnen melding van het Groot Ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch. Het Groot Ziekengasthuis is daarmee een van de oudste ziekenhuizen van Nederland. In de beginperiode bood het Gasthuiskwartier onderdak aan pelgrims, zieken, invaliden en zwervers. De nadruk lag toen vooral op verpleging en verzorging. Pas later legde het oorspronkelijke religieuze personeel zich ook toe op genezing. Achter de 17e eeuwse Gasthuispoort, ontstond in de loop der eeuwen een bonte deken van gebouwen, waaronder een zusterklooster met kapel, een Mariapaviljoen voor mensen met besmettelijke ziekten, een mortuarium en een apotheekgebouw.

Cultuurhistorische waarde

De nu nog aanwezige gebouwen op het terrein - die voornamelijk dateren uit het begin van de 20ste eeuw - herinneren door hun schaal aan de dominante rol die het ziekenhuis in die periode speelde in de medische zorg in 's-Hertogenbosch. Het Gasthuiskwartier is van grote cultuurhistorische waarde, als herinnering aan een oorspronkelijk middeleeuws ziekenhuis dat was bedoeld voor de zorg voor de arme bevolking. Een dergelijk historisch ziekenhuisterrein is vandaag de dag nog maar zelden te vinden.

Binnendieze

Vroeger een belangrijke levensader voor de stad, stroomt binnenstadsrivier de Binnendieze door en onder het centrum, met prachtige oevers en schitterende bruggen. Deze veelal ondergrondse waterloop is tegenwoordig het toeristisch hoogtepunt van de stad.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling

Mireille Liskamp
Verkoopmanager

 info@gasthuiskwartier.nl

Mireille Liskamp
Ligging van het project