Planning*

Het Gasthuiskwartier wordt de komende jaren in fasen gerealiseerd. Op de kaart is de fasering aangegeven. Gasthuiskwartier is in drie gebieden verdeeld: Zuid-Willemsvaart (I), het Zwerfgebied (II) en Bloemenkamp (III).

Op de kaart is ook goed te zien hoe de nieuwbouw straks verweven wordt met de monumenten het gebied.

Zuid-Willemsvaart (I)


1e fase (A+B) 20 koopwoningen en 23 koopappartementen)Start verkoop september 2017
2e fase (C+D) ca 42 koopwoningenPrognose start verkoop 1e helft 2018
3e fase (E+F) ca 15 woningen, ca 85-90 koop appartementen Eind 2018 begin 2019

Zwerfgebied (II):

Circa 20 woningen: Start verkoop nog niet bekend

Bloemenkamp (III)

n.t.b.

* De planning is een prognose en kan tussentijds naar behoefte van het proces worden aangepast.
Belangstellenden zullen via digitale nieuwsbrieven hiervan op de hoogte worden gehouden.

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling
Ligging van het project