Blb uitvoerig geïnformeerd over afvoer puin GZG

Geplaatst op 24-06-2015

Blb (Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad), de gemeente ’s-Hertogenbosch en vof GZG hebben vandaag een informatief gesprek gevoerd over de wijze waarop het puin bij de sloop van het hoofdgebouw van het voormalige Groot Zieken Gasthuis zal worden afgevoerd. Vof GZG heeft haar excuus aangeboden voor het feit dat de bewonersvereniging hierover niet vooraf is ingelicht. Daarnaast is Blb uitvoerig geïnformeerd over de planning van de sloop en het vervoeren van het puin.

Het gesprek had plaats naar aanleiding van vragen van Blb over het feit dat het afvoeren van het puin niet zoals eerder aangekondigd per schip, maar met vrachtwagens zal gebeuren. Tussen juli en november wordt circa 60.000 ton puin afgevoerd. Over de te volgen route(s) zal vervolgoverleg plaatsvinden tussen de gemeente en vof GZG. In dit kader zal vof GZG een gewijzigde sloopmelding doen. De gemeente zal deze toetsen aan de hand van de wettelijke voorschriften, waaronder de veiligheid van de locatie waar de sloopwerkzaamheden plaatsvinden alsook de voorgestelde verkeersafwikkeling. Afgesproken is tevens dat voor aanvang van het puintransport een bijeenkomst zal plaatsvinden met de klankbordgroep, waarvan Blb deel uitmaakt.

Blb heeft de toelichting voor kennisgeving aangenomen en zal pas na bestudering en interne bespreking daarvan een nader standpunt innemen over de door vof GZG gepresenteerde aanpak . 

Voor vragen en klachten bij eventuele overlast heeft vof GZG een meldpunt beschikbaar: info@gasthuiskwartier.nl of 073-5435588.

Bij het gesprek waren onder anderen namens Blb Marie Louise Filippini, namens de gemeente wethouder Eric Logister en namens directie vof GZG Harwil de Jonge en Marcel Janssen aanwezig.

Meer informatie:
Vof GZG, Michel Westbeek, 030 6097222

Graag beantwoorden we al uw vragen over Gasthuiskwartier

Contactpersonen Gasthuiskwartier

Mireille Liskamp
Verkoopmanager

Mireille Liskamp

Boumij Makelaars BV

Boumij Makelaars BV